Относно персонала:

Ръководството на "БИПА" ЕООД осъзнава важността от управлението на човешките ресурси. За да постигне своите цели за подобряване на резултатите от работата "БИПА" ЕООД насърчава развитието и приобщаването на работниците си:

- чрез осигуряване на непрекъснато обучение и планиране на кариерата;
- чрез определяне на техните отговорности и правомощия;
- чрез определяне на индивидуални и колективни цели;
- чрез признаване и стимулиране;
- чрез създаване на условия за насърчаване на нововъведенията;
- чрез осигуряване на ефективна работа в екип.


Във фирмата работят 60 високо квалифицирани специалисти със средно специално и висше образование с опит в областта на металолеенето.

Фирмата е разположена на две производствени площадки, собственост на дружеството с обща площ 12.5 дка от които 2.8 дка закрита.