photo

Оборудване на фирмата:

1. Формовъчната ( облицовъчна и пълнителна ) смес се подготвя в земеподготвителния участък, оборудван с два броя колерганги, полигонално сито, магнитен сепаратор и транспортни ленти.

2. Формовката се осъщесствява с класически формовъчни смеси на бентонитна основа. Част от формите и сърцата се изработват от самовтвърдяващи се смеси на основата на смоли и въглероден двуоикс.

3. Топилнните съоръжения в цеха са два броя индукционни пещи ПИ-250 и една пещ ПИ-630 кг. Максималното чисто тегло на стоманените и чугунени отливки може да бъде 500 кг. Годишен капацитет 1100 тона.

4. Почистването се извършва с три броя дробометни машини с електрически и въздушни ъглошлайфи.

5. Контролът на химичния състав, механичните якостни изпитания на чугунените и стоманени отливки се извършва в изпитателната лаборатория на "БИПА" ЕООД, която е оборудвана със спектрометър "BRUKER"- модел 2011 г., микроскоп, уреди за изпитване на твърдост по методиката на "Роквел" и "Бринел", както и уреди за механични изпитания на опън и срязване, също така и уред за дефектоскопия с ултразвук. Разполагаме и с уреди за следене на качеството на формовъчните смеси.

6. Фирмата има изграден участък за термообработка на чугунени и стоманени отливки. Участъка е оборудван с 60 KW камерна пещ с количка, върху която могат еднократно да се поставят до 500 кг отливки.

7. В процес на стандартизация по ISO 9001.

photophotophotophotophotophotophoto