3
2
1
photo
  • БИПА ЕООД

  • 24 Януари, 2018

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма ...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 09 Юни, 2017

На 09.06.2017г се подписа договор между фирма БИПА ЕООД и Министерство на труда и социалната политика...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 27 Май, 2014

Модернизиране и усъвършенстване на съществуващите аспирационни системи при Индукционна пещ...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 27 Февруари, 2014

Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 19 Февруари, 2014

Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с...

3
2
1