3
2
1
photo
  • БИПА ЕООД

  • 12 Февруари, 2014

Като част от процедурата по подобряване условията на труд в "БИПА" ЕООД...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 29 Януари, 2014

Прекратена беше процедурата за опреденяле на изпълнител "Избор с публична покана"...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 13 Декември, 2013

На 13.12.2013г. „Бипа” ЕООД сключи договор с номер ESF-2303-04-02004 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „Бипа” ЕООД”...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 25 Юни, 2013

На 21.06.2013г. „Бипа” ЕООД сключи договор с номер ESF-2303-04-02004 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „Бипа” ЕООД”...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 5 Ноември, 2012

На 1 Ноември 2012, БИПА ЕООД се сдоби със сертификат БДС EN ISO 9001:2008...

3
2
1