photo

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бяха извършени ремонтни дейност по производственото помещение на фирма БИПА ЕООД, на площадката находяща се в с. Яворец, с обща квадратура от 450 кв.м. Дейността включва:

  1. Зидарии;
  2. Мазилки;
  3. Дограма и прозоречни первази - вътрешни и външни;
  4. Мазилки
  5. Боядисване и латексова боя

След приключване на ремонтните дейности успешно се премина и към поставяне на вентилационна система за чист въздух и изсмукване на прахови частици, с което фирмата успя да предпази служителите си и да минимизира степента на отделяне на прах в рамките на допустимите стойности, направени в Оценката на риска.

Предвиденият разход по дейността е на обща стойност 99 677,00 лева без ДДС.