3
2
1
photo
  • БИПА ЕООД

  • 08 Февруари, 2018

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и във връзка с ...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 08 Февруари, 2018

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бе разработена...

photo
  • БИПА ЕООД

  • 02 Февруари, 2018

Във връзка с проект BG05M9OP001-1.008-1877 „Качествени работни места в БИПА ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” ...

3
2
1